Wie het leuk vindt kan hier lezen hoe wij genieten van ons verblijf in Zweden.
Over hoe het met ons gaat en wat we zoal meemaken...


Zweden... rust, ruimte, oneindige natuur, frisse lucht en veel aardige mensen!

dinsdag 24 april 2012

Zweedse korhoenders naar Nederland


Misschien heb je het allang gelezen, maar misschien ook niet. De tekst komt van Natuurmonumenten. Omdat het om Zweedse korhoenders gaat en omdat die bij ons in Zweden heel veel voorkomen, vind ik het leuk om dit berichtje te plaatsen. 

Wilde Zweedse korhoenders uitzetten op de Sallandse Heuvelrug. Dat willen Natuurmonumenten, de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de Vogel- bescherming om het korhoen in Nederland te behoeden voor uitsterven. Bijplaatsing van korhoenders kan de oplossing zijn, zo heeft onderzoek aangetoond.

Begin 20e eeuw leefden duizenden korhoenders op kleine akkers en heidevelden in ons land, rond 1975 waren dat er nog honderden. Nu zijn dat er nog maar tien. Deze vogel hoort bij Nederland en staat samen met andere verdwijnende soorten symbool voor het oude cultuurlandschap dat we niet voldoende hebben kunnen beschermen. Bovendien heeft Nederland de wettelijke internationale verplichting het dier te behoeden voor uitsterven. Omdat het korhoen geen trekvogel is betekent een uitgestorven populatie een definitief einde voor de soort.

Het bijplaatsen van wilde korhoenders is een project van twee jaar. In die tijd vindt onderzoek plaats naar de leefomgeving en oorzaak van de hoge sterfte onder korhoenders. Mocht na twee jaar blijken dat de populatie ook door bijplaatsen niet te redden valt, dan stopt het project.

Gon